PARTICIPA EN LA/LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES QUE CONSIDERES.

PERÍODE DE RESPOSTA DELS QÜESTIONARIS

DES DEL 12 DE GENER

FINS AL 13 DE FEBRER

LÍNIA 1. AUTONOMÍA PERSONAL I BON TRACTE

Objectiu Estratègic 1. Centralitat en la persona: Promocionar el benestar i la autonomia de la persona a mesura que envelleix a través del desenvolupament de les seues capacitats des d’un enfocament comunitari

LÍNIA 2. CONVIVÈNCIA, SOLIDARITAT GENERACIONAL

Objectiu Estratègic 2. Amigabilitat de l’entorn: Promoure els entorns amigables inclusius, accessibles i segurs, que faciliten la interacció social. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LÍNIA 3. INCLUSIÓ I ACCÉS ALS SERVEIS PÚBLICS

Objectiu Estratègic 3. Responsabilitat de l’administració pública: Garantir la universalitat dels serveis i prestacions que afavorisquen l’atenció integral en l’EA

LÍNIA 4. REPTES
DEMOGRÀFICS

Objectiu Estratègic 4. Envelliment, despoblació i migracions: Fomentar i potenciar l’atenció de persones majors en l’entorn rural  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LÍNIA 5. PARTICIPACIÓ

Objectiu Estratègic 5. Participació i empoderament: Promoure el canvi social cap a un nou paradigma d’Envelliment Actiu, que atorgue visibilitat i protagonisme a les persones majors