ESTRATÈGIA VALENCIANA D'ENVELLIMENT ACTIU I LLUITA CONTRA LA SOLEDAT NO DESITJADA

Qué es?

El procés de participació associat a la Definició de l’Estratègia d’Envelliment Actiu i Lluita contra la Soledat no Desitjada, parteix de l’Estudi per a l’Establiment de les Línies Estratègiques del Pla Valencià d’Envelliment Actiu elaborat per l’Institut Interuniversitari de Desenolupament Local IIDL-UJI.

En aquest document es van definir les següents línies estratègiques:

I. Autonomia personal i bon tracte

II. Convivència, solidaritat generacional

III. Inclusió i accés als serveis públics

IV. Reptes demogràfics

V. Participació

Què es decideix?

Objectius, eixos estratègics i accions de l’Estratègia Valenciana d’Envelliment actiu i lluita contra la Soledat no Desitjada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Qui participa?

Institucions, administracions, col·lectius, entitats interessades, associacions i ciutadania en general interessada en implicar-se en la definició de l’Estratègia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cóm es participa?

Es pot participar a través dels qüestionaris actius en aquesta plataforma per a cadascuna de les línies prèviament definides o en les sessions presencials que es convoquen al finalitzar el període de participació telemàtica

Data inici: 12 de gener de 2022

Data finalització: Abril de 2022

Consulta el document de partida
Realitza aportacions de les línies estratègiques en les que estigues interessat/da
Et convidem a participar en les sessions presencials ja operatives

I. Presentació inicial del procés de participació

II. Participació mitjançant qüestionaris per a cadascuna de las línies estratègiques

III. Extracció de les aportacions realitzades i disseny i plantejament inicial de l’Estratègia.

IV. Sessions de participació presencials en les que es traslladaran les aportacions realitzades i es treballarà i validarà el contingut i estructura de l’Estratègia

V. Presentació de l’Estratègia Valenciana d’Envelliment actiu i lluita contra la Soledat no Desitjada

Què es pretén?

La Direcció General de Persones Majors de la Generalitat Valenciana, posa en marxa el procés participatiu associat a la definició de l’Estratègia Valenciana d’Envelliment actiu i lluita contra la Soledat no Desitjada

Amb l’objectiu de facilitar al màxim la participació de tota persona, entitat, associació o col·lectiu interessat a fer-ho, el procés de participació combina la presencialitat amb la plataforma informàtica per realitzar aportacions al llarg de tot el procés.

Un projecte comú, que deurà integrar totes les perspectives perquè puga ser el paraigua necessari per definir una Estratègia Valenciana d’Envelliment actiu i lluita contra la Soledat no Desitjada comú i compartida per les persones majors de la nostra societat.